Osobní Údaje

Fakturační adresa:


Kávovar

Modelová řada

seriové číslo

Výrobní číslo Výrobní číslo musí obsahovat 19 znaků

Poukaz je platný pouze s vyplněným sériovým číslem, které naleznete na vašem přístroji. 19ti místné sériové číslo naleznete na stříbrném štítku na krabici Vašeho kávovaru či na odkapávací mřížce.

Prodejna

Faktura

povolené typy: pdf,png,jpg,gif

Jako doklad o zakoupení je nutné spolu s objednávkou předložit kopii faktury vydané k nákupu přístroje.

Tímto stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s platebními a dodacími podmínkami společnosti Nestlé Česko, s.r.o., které jsou dostupné na nespresso.com a s podmínkami této akce.

Poskytnutím osobních údajů na tomto formuláři vyjadřuji, v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb, a to po dobu členství v Nespresso Clubu.

Odesláním voucheru beru na vědomí, že dojde-li k vrácení kávovaru, který je bez vad ve smyslu ustanovení § 2165 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, do 6 měsíců od jeho zakoupení, jsem povinen/a vrátit v jakémkoliv Nespresso Boutique nebo Nespresso Clubu celkovou vyčerpanou slevu, kterou jsem obdržel/a při nákupu kávovaru/ů. V případě, že tak nebude učiněno, vyhrazuje si Nespresso právo vymáhat takto vzniklé bezdůvodné obohacení odpovídající poskytnuté výši slevy.

Uplatněním slevového poukazu beru dále na vědomí, že si Nespresso po dobu 6 měsíců od zakoupení kávovaru vyhrazuje právo informovat se o tom, zda a z jakého důvodu byl kávovar, za jehož koupi jsem získal/a slevový poukaz, vrácen a zda váš nárok na slevový poukaz stále trvá a zároveň uplatněním slevového poukazu dávám souhlas se zpracováním osobních údajů, které se vztahují k zakoupenému kávovaru během akce.